POZIV KLUBOVIMA ZA DOSTAVU PROGRAMA U SKIJANJU ZA 2018. GOD.

Skijaški savez PGŽ uputio je svojim članicama poziv za prikupljanje programa javnih potreba u skijanju za 2018. godinu. Prema prikupljenim programima Skijaški savez PGŽ će iste prijaviti na javni poziv Zajednice sportova PGŽ za financiranje programa za korištenje proračunskih sredstva PGŽ-e za zadovoljenje javnih potreba u sportu za 2018. godinu.
       Sufinancirat će se slijedeća programska područja:
1.    Sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima.
2.    Pripreme skijaša.
3.    Potpora izdavačkoj djelatnosti u skijanju.
4.    Unapređenje stručne djelatnosti u skijanju.
5.    Tehnička organizacija županijskih, državnih i međunarodnih skijaških natjecanja.
       Rok za podnošenje je najkasnije do 10. studenog 2017. godine /petak/.

       Privitak:

       Dopis klubovima za programe za 2018.god.

       Obrazac OPP

       Obrazac PP