KLUBOVI

ADRESAR I RUKOVODSTVA KLUBOVA SKIJAŠKOG SAVEZA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

R.B. Klub Adresa Predsjednik
Dopredsjednik
Tajnik
e-mail adresa
1. SK “BJELOLASICA” 51315 MRKOPALJ
Stari kraj 3

Mario Fak - 0995090982


Marijan Petrović - 098447763

sd.bjelolasica@gmail.com
2. TSK “BUDUĆNOST”

51312
BROD MORAVICE
I.G.Kovačića 2

Ivana Legović - 0989240082

Ana Golik Petrinić - 0922147755

Dolores Kožica - 0959027911

tsk.buducnost@gmail.com
3 SK “GORANIN” 51300
DELNICE
Ante Starčevića 5

Dragan Naglić - 0922662017
Mario Štimac - 098447907

Snježana Blaženić - 0922862867

skijaskiklubgoranin@gmail.com
4 SK "KVARNER 2001" 51000
RIJEKA
Androv breg 26

Igor Vukelić - 0913286422


Tatjana Vukelić - 0913286420

igor.vukelic@ri.t-com.hr
         
5 SBK "NINE" 51000
RIJEKA
Škurinjskih žrtava 18

Miodrag Toskić - 0917820410


Irena Hodak

info@snowboard-nine.hr
         
6 SK "POLET" 51311
SKRAD
J.Blaževića-Blaža 8

Goran Naglić - 098887297


Draženko Žagar - 098368568

polet@gmail.com
7 TSK "RAVNOGORAC" 51314
RAVNA GORA
I.G.Kovačića 176

Damir Jurčević - 098301460


Marko Stepić - 0989517786

Andrea Klobučar

tsk.ravnogorac@gmail.com
8 SBK “RI-FUN” 51000
RIJEKA
Zagrebačka 8

Igor Legac - 0915555976


Darko Bilen - 0913224618

info@ri-fun.hr
9 SK "RIJEKA" 51000
RIJEKA
Vodovodna 13 b
Davor Štimac - 0915019332
Tomislav Ugrin - 0959055077
ski-rijeka@ri.t-com.hr
10 TSK “RIJEKA-ČAVLE” 51219
ČAVLE
Čavle 104

Darko Malinarić - 0989825697

Rajna Broznić - 0989634263
Esmeralda Moro - 0915222639

d.malinaric@montelektro.hr
11 SK "RUDNIK" 51205
TRŠĆE
Frbežari 2 a

Branko Ožbolt - 098448306


Goran Šoštarić - 098448282

ski.rudnik@gmail.com
12 SK "SKIGURU" 51211
KOSTRENA
Glavani 104

Antun Andrijašević - 0915973361


Branimir Paškvan - 0959049487

antun.andrijasevic@ri.t-com.hr kostrena@gmail.com
PREUZMITE ADRESAR KLUBOVA u .pdf-u