Kategorizirani skijaši Primorsko - Goranske Županije

R.B. Ime I prezime God.rođ. Kateg. Od Do Grad /Općina Klub
1. Doris Barićevac 2003. 3 01.04.18. 31.03.19. Mrkopalj SK Bjelolasica
2. Luka Barićevac 2004. 6 01.04.18. 31.03.19. Mrkopalj SK Bjelolasica
3. Nika Blaženić 1996. 4 01.02.18. 31.01.19. Delnice SK Goranin
4. Vito Blaženić 2003. 4 01.04.18. 31.03.19. Delnice SK Goranin
5. Maja Fućak 2001. 3 01.04.18. 31.03.19. Rijeka SK Rijeka
6. Krešimir Grgurić 2004. 6 01.04.18. 31.03.19. Mrkopalj SK Bjelolasica
7. Anika Kožica 1997. 3 01.02.18. 31.01.19. Brod Moravice TSK Budućnost
8. Sven Kuprešak 2002. 3 01.04.18. 31.03.19. Delnice SK Goranin
9. Daria Mataja 2005. 6 01.02.18. 31.01.19. Delnice SK Goranin
10. Filip Petrović 1995. 3 01.04.18. 31.03.19. Mrkopalj SK Bjelolasica
11. Mislav Petrović 1998. 3 01.04.18. 31.03.19. Mrkopalj SK Bjelolasica
12. Leona Popović 1997. 3 01.02.18. 31.01.19. Rijeka SK Rijeka
13. Gabrijela Skender 1999. 4 01.02.18. 31.01.19. Ravna Gora TSK Ravnogorac
14. Marko Skender 2001. 3 01.02.18. 31.01.19. Ravna Gora TSK Ravnogorac
15. Klaudia Šporer 2003. 3 01.04.18. 31.03.19. Mrkopalj SK Bjelolasica
16. Ida Štimac 2003. 3 01.04.18. 31.03.19. Rijeka SK Rijeka
17. Nika Štimac 2004. 6 01.03.18. 28.02.19. Rijeka SK Rijeka