O nama

 

 

 

O nama

Skijaški savez PGŽ formiran je temeljem Zakona o sportu i Zakonu o udrugama RH. Osnovan je 30. lipnja 1994. godine. U SSPGŽ udruženo je 11 članica-klubova iz skijaškog trčanja, alpskog skijanja, snowboarda i skijaškog rolkanja s gotovo jednakim brojem članova kao i prošle godine, s ukupno 180 registriranih natjecatelja svih uzrasnih kategorija.

Ciljevi

Ciljevi Skijaškog saveza PGŽ definirani su Zakonom o sportu i Statutom SSPGŽ. Skijaški savez PGŽ je savez sportskih udruga u koje se mogu udružiti Udruge-Klubovi skijaških sportova sa područja Primorsko-goranske županije, te ostale pravne osobe čija je djelatnost od značenja i interesa za skijaški sport u županiji osnovani u skladu s posebnim propisima. SSPGŽ svojim Statutom određuje ustrojstvo i način rada, članstvo, te druga pitanja u svezi s djelokrugom i zadaćama od značenja za promicanje športa.

Cilj je Skijaškog saveza PGŽ da svojim djelovanjem pridonosi:

 • razvitku i promicanju skijaškog sporta na području Županije,
 • skrb o natjecateljskom i rekreativnom skijaškom sportu,
 • skrb o strategiji unapređenja skijaških sportskih dostignuća,
 • širenje skijaških aktivnosti, osobito djece i mladeži,
 • stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih rezultata u skijaškom sportu,
 • skrb o popularizaciji skijaških sportova,
 • usklađenje aktivnosti svojih članica,
 • skrb o unapređenju stručnog rada u skijaškom sportu i osposobljavanju stručnih djelatnika,
 • organizacija i provođenje natjecanja sa uređivanjem sustava i utemeljenjem pravila,
 • rješavanje pitanja koja se odnose na registraciju skijaša i njihov status,
 • definiranje i provođenje sankcija u skijaškom sportu,
 • širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

U ostvarivanju svojih ciljeva SS PGŽ ima zadaću da u svom djelokrugu utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja skijaškog sporta na području županije, potiče i promiče svekoliki skijaški sport, osobito sport djece i mladeži, usklađuje aktivnost svojih članica, objedinjuje i usklađuje programe skijaškog sporta te izrađuje i dostavlja svoj prijedlog programa javnih potreba u skijaškog sportu ZAPGŽ i skrbi o njegovom ostvarivanju, skrbi o vrhunskim sportašima te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i evropska prvenstva te druga međunarodna natjecanja, sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog skijaškog saveza i Zajednice sportova PPŽ, sudjeluje u unapređivanju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika, obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i Statutom SS PGŽ te provodi aktivnosti sukladno Planu razvoja sporta PGŽ 2022. – 2027. Značajna aktivnost u ovom periodu od godine dana odvijala se kroz pripreme sjednica Izvršnog odbora SS PGŽ-a, te na pripremi redovne sjednice Skupštine koja je održana u Delnicama 29. lipnja 2023. godine na kojoj je usvojeno financijsko izvješće za 2022. godinu, kao i programski i financijski plan za 2023. godinu. Na dnevnom redu sjednica Izvršnog odbora SS PGŽ-a bilo je razmatranje realizacije programskog i financijskog plana za 2023. godinu sa 1. i 2. izmjenama i dopunama financijskog plana te usvajanje prijedloga financijskog plana i plana rada za 2024. godinu. Potrebno je istaći da smo financijski plan za 2023. godinu ostvarili u planiranom iznosu prema 2. izmjenama i dopunama. Razmatrane su i informacije o izvršenoj aktivnosti skijaša alpinaca, trkača, snowbordera i skijaša roleraša u natjecateljskoj 2022./2023., informacija s održanih Izvršnih odbora i redovne-izborne godišnje Skupštine ZS PGŽ-a te informacija o održanim sjednicama Izvršnog odbora HSS.Za financiranje javnih potreba u sportu PGŽ-a za 2024. godinu prikupljene su ponude klubova SSPGŽ-a čije su ukupne potrebe iskazane za sufinanciranje na javni poziv za prijavu programa i projekta za zadovoljenje javnih potreba iz područja sporta PGŽ u 2024. godini. SSPGŽ je u traženom roku ZSPGŽ-e je odlukom Izvršnog odbora dostavio pismenu ponudu za ukupno devet programa koja su naznačena iz područja sporta i koja bi se sufinancirala iz proračuna Primorsko-goranske županije. Ukupna vrijednost proračuna troškova po programima iznosili su 314.364,20 eura, traženi iznos za sufinanciranje od od ZSPGŽ iznosi 75.151,97 eura, a što iznosi 23,90% od ukupnih troškova programa. Što se tiće radova na Nordijskom centru na Vrbovskoj poljani iza nas su dvije, od tri godina u kojoj je Općina Mrkopalj uz pomoć županijskih i vlastitih sredstava izvršila radove na saniranju i poboljšanju postojećih uvjeta. Izvedeni su radovi na saniranju parkirališta i prostora oko kontenjera te asfaltiratiranje istih. Pred nama je još jedna godina ulaganja i nadamo se da će se nakon toga vidjeti i značajniji rezultati. Već smo ovu sezonu vidjeli da su zahvati koji su izvršeni doveli do značajnih poboljšanja. Zahvaljujemo ovdje na velikom razumijevanju i osobnom zalaganju Načelniku općine gospodinu Brozoviću. S županijske razine postoje obećanja o dodatnim sredstvima za Vrbovsku poljanu, ali vrijeme će pokazati da li će se to zaista i u kojem obimu ostvariti. Za slijedeću godinu se nastavljaju daljni radovi, a od Ministarstva regionalnog razvoja uspjelo se dobiti 800.000 eura za asfaltiranje ceste Vrbovska poljana – Brgovo razdolje. Uz pomoć Općine Mrkopalj koja će osigurati dio tih sredstava uspjet će se za ova sredstva izasfaltirati oko 4 km ceste. Sa PGŽ se dogovara da se u potpunosti zatvori financijska konstrukcija i da se asfaltira kompletna cesta u dužini oko 6 km. Od ZSPGŽ iz rebalansa proračuna PGŽ uspjelo se nakon mnogih i dugogodišnjih zahtjeva i lobiranja dobiti sredstva za tvz. „Hladni pogon“ za ovu godinu. Nadamo se da će to biti i dalje i da će se ova sredstva osigurati i u proračunu PGŽ za 2024. godinu. Također se od ZSPGŽ iz rebalansa proračuna PGŽ za izvanredni program uspjelo nabaviti kombi vozilo za prijevoz na treninge i natjecnja alpinaca SK Rijeka. Prema prijedlogu instruktorice po odluci Izvršnog odbora SSPGŽ nabavljena je sportska odjeća (skije i termo jakna za zagrijavanje) s tiskom natpisa SSPGŽ za ukupno 3 natjecatelja i natjecateljki selekcije SSPGŽ u skijaškom trčanju. Od sredstva Ministarsva turizma i sporta nabavljen je 31 komplet opreme (skije, vezovi, cipele i štapovi ) za najmlađe natjecatelje trkačko skijaških klubova te dodatna neophodna oprema za mjerenje i obradu rezultata na natjecanjima u skijaškom trčanju te je prema izvandernom programu preko ZSPGŽ sufinanciran stručni rad trenera skijaškog trčanja, alpskog skijanja i snowboarda za listopad, studeni i prosinac 2023. godine. Održano je ukupno pet kampova u skijaškom trčanju, tri ljetna i dva zimska i to: na Planici od 6.-8.1.2023., u trajanju 3 dana, u Vrhovinama od 31.7.-3.8.2023., u trajanju 4 dana, na Platku od 16.-18.8.2023., u trajanju 3 dana, u Delnicama od 3. do 5. 11.2203. u trajanju od 3 dana i na Planici od 27. do 29.12.2023., u trajanju 3 dana.. Selekcija je sudjelovala na četiri međunarodne utrke i to tri u sklopu kampova u Sloveniji, Pokal Argeta junior i No border kup, SkiriTrophy u Italiji od 21.-,22.1.2023. te Mix team sprint na Pokljuki u Sloveniji 12.3.2023. godine. Alpski skijaški kamp održan je na Hintetuxu ledenjaku u Austriji na kojemu su sudjelovali mladi skijaši i skijašice alpinci i alpinke u organizaciji SSPGŽ-a, a tehničkoj organizaciji SK “Rijeka”. U snowboardu su održavani kampovi u tehničkoj organizaciji klubova snowboarda „Nine“ i „Ri-fun“ iz Rijeke, a radilo se na unapređenju karving tehnike i osnova freestylea. Na sjednicama Izvršnog odbora razmatrano je i usvojeno izvješće instruktorice za skijaško trčanje i biatlon SSPGŽ za 2023. godinu i plan rada za 2024. godinu.U pogledu stručnog rada za natjecateljsku 2022./2023. godinu održano ono što se inače planiralo za izvršenjepriprema za sezonu što se tiče alpskog skijanja, skijaškog trčanja i snowboarda. Posebno se to odnosi na osposobljavanje trenera i učitelje snowboard skijanja te tečaja kandidata za suce i licenciranja sudaca i seminara za tehničke delegate i voditelje natjecanja. Obrazovanju i usavršavanju kadrova treba i dalje posvećivati puno više pažnje i isto se treba provoditi kontinuirano. Također bi se trebalo u dogovoru sa HOO i akademijom dogovoriti za osposobljavanje trenera u klubovima koji nemaju potrebitu kvalifikaciju. Tajnik je dobro i na vrijeme opskrbljivao najnovijim vijestima i događajima iz skijaškog sporta ažurirana web stranicu Saveza ( www.ski-pgz.hr ). Nažalost, još je slabo koriste klubovi za svoje potrebe i informacije, a posebno se to odnosi za snowboard za koji nemamo gdje dobiti i ažurirati podatke. Glede toga pozivamo klubove da se aktivno uključe u kreiranje stranica i davanje svih potrebnih obavijesti i informacija o svom radu i aktivnostima. Izašao je i godišnjak ZSPGŽ-e za 2022., a u pripremi je izrada i izdavanje godišnjaka za 2023. godinu. U tom cilju kao i svih prijašnjih godina naš Savez dostavlja potrebe podatake o ciljevima i radu te rezultatima natjecanja. Prema odluci Izvršnog odbora SSPGŽ svake godine na kraju skijaške sezone su prograšeni najuspješniji i najperspektivniji skijaši i skijašice u alpskom skijanju, skijaškom trčanju, snowboardu i po četvrti puta u skijaškom rolkanju te najuspješniji trener i djelatnik za natjecateljsku 2022./2023. godinu te dodijeljena Nagrada za životno djelo za 2022. godinu. Trebamo biti zadovoljni da su predloženi kandidati SSPGŽ dobili nagrade ZSPGŽ i to za najuspješnijeg sportaša kadeta za 2022. Boris Štefančić, a posebno priznanje za rezultate kod kadetkinja Chiara Gašparac (oboje iz SK Goranin Delnice) te Nagradu za životno djelo Darko Štimac, tajnik SSPGŽ, kojima ujedno čestitamo na ovim značajnim priznanjima. Svečano proglašenje najuspješnijih sportaša, sportskih ekipa i djelatnika te dodjela nagrada za životno djelo ZSPGŽ održano je dana 28.veljače.2023. u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku u Rijeci. Na prijedlog SSPGŽ je ZSPGŽ za 2023. godinu proglasila za najuspješnijeu sportašicu seniorku Leonu Popović /SK Rijeka/ za najuspješnijeg sportaša seniora Marka Skendera /TSK Ravnogorac/, za najuspješnijeg trenera Gorana Rački, a posebno priznanje za rezultate u kadetskoj kategoriji dodijeljeno je Ivanu Pelko /SK Goranin/. Prema dodijeljenim priznanjima skijanje je najuspješniji sport u županiji u 2023. godini, a što je zaista dosad najveće i najznačajnije priznanje za skijaški sport i Skijaški savez PGŽ.

Najznačajniji programski ciljevi za 2024. godinu:

1. Nastavak poticanja i pomaganja klubova za čim većim korištenjem skijaškog centra Platak na kojem su stvoreni dobri uvjeti za treniranje I natjecanja alpskih i snowboard klubova. Umjetnim zasnježenjem svakako su stvoreni uvjeti za duže I kvalitetnije sezone. Potrebno je ponovno po svim linijama pokrenuti inicijativu da se postojeća infrastruktura, akumulacija i snježni topovi iskoriste i za potrebe skijaškog trčanja odnoso da se čim prije iznađe rješenje za izgradnju staza za skijaško trčanje, a koje bi se mogle I umjetno zasnježiti.

2. I dalje nastaviti što kvalitetnije iskoristiti u suradnji s općinom Mrkopalj novac Županije za renoviranje postojećeg i nadogradnju novih sadržaja. Svakako je su u tom dijelu potrebna i daljnja nastojanja kako bi se ulaganje Županije u Nordijski centar na Vrbovskoj poljani produžilo i sa Ministarstvom turizma i sporta u Centar povećalo, a po potrebi i produžilo za potpuni završetak.

3. Dati novu još veću podršku instruktoru skijaškog trčanja za stručni rad sa natjecateljima koji su svojom kvalitetom prevazišli klubove, a nisu još došli do reprezentacije Hrvatske.Formiranje selekcije mladih natjecatelja te njihovo kvalitetno vođenju uz testiranja, treniranje i organizaciju kampova te organizaciju stručnih seminara za trenere.

4. Nastojanje da se pored instruktora/trenera u skijaškom trčanju realizira i program sufinanciranja Županijskog instruktora/trenera u alpskom skijanju.

5. Uz pomoć PGŽ pokušati pokrenuti u Delnicama skijaške skokove u školi skakanja da li u okviru postojećeg kluba ili nekog novog, ali svakako bi trebalo to pokušati jer infrastruktura je izgrađena, ali se ne koristi. Znatna sredstva su u to uložena pa je žalosno da se ne koristi.

Sportovi

U alpskom skijanju iz PGŽ nastupao je samo jedan klub I to SK “Rijeka” Rijeka. Sezona je bila podijeljena u dva djela: pripremni period (od 1. svibnja 2022. do 19. studenog 2022.) te natjecateljski period (do kraja svibnja 2023.) U pripremnom periodu treninzi su se odvijali na glečeru Hintertux, a u natjecateljskom periodu na sljedećim skijalištima: Kronplatz, Sappada, Sexten, Platak, Kupres, Sljeme, Kartisch i Weinebene. U pripremnom periodu odradili su šest trening kampova na Hintertux glečeru. Zatim su odradili otvorenje sezone na Kronplatzu u trajanju od sedam dana, tri termina u Sextenu u ukupnom trajanju od šesnaest dana i dva termina u Sappadi u trajanju od osam dana. Zatvaranje skijaške sezone odradili su na Kronplatzu u trajanju od četiri dana. Što se tiče CroSki kupa, natjecanja su se održavala na Sljemenu, Platku, Kupresu, Kartischu, Weinebeneu. Na Platku su se u organizaciji SK Rijeka održale dvije utrke. Ove sezone, dječaci i djevojčice mogli su skupiti najviše sto tri skijaška dana, a kadeti sto jedanaest skijaških dana. U radu sportskog pogona protekle sezone sudjelovao je trideset i jedan natjecatelj, od čega je osam registriranih u FIS natjecanjima te dvadeset i troje u CroSki kupu. Ove sezone imali su petnaest kadeta te devet dječaka i djevojčica. O radu sportskog pogona, odnosno programu rada svih ekipa te njegovoj izvedbi brinulo se stručno vodstvo, koje čine: tajnik Leo Blažević, sportski direktor Antun Andrijašević te glavni trener Mateo Rački. Neregistrirane i nove članove vodili su Rodi Štokić, Maja Fućak i Ian Cvečić. Za kondiciju je bila zadužena Lea Barković. Ove su sezone u utrkama CroSki kupa postigli sjajne rezultate, pogotovo u kategorijama dječaka i djevojčica. Ukupno su osvojili 16 postolja: tri prva, dva druga te jedanaest trećih mjesta. U klupskom poretku ostvarili su četvrto mjesto, što je bolji rezultat nego prošle sezone. U globalu su unaprijedili kvalitetu rada s djecom, što se kod većine djece očitovalo u poboljšanju rezultata u odnosu na prošlu sezonu. Što se tiče kondicijskih priprema, njih je odrađivala trenerica Lea Barković. Treninzi su se održavali u prostorijama Osnovne škole Kantrida te su odradili ljetni kamp u trajanju od sedam dana i kondicijske pripreme na Platku, u trajanju od pet dana. Naša najbolja seniorka Leona Popović je u A reprezentaciji i nastavit će trenirati pod vodstvom dosadašnjeg trenera Gorana Račkog te servisera Vjekoslava Ružića. Leoni moramo čestitati na izvrsnim rezultatima u ovoj skijaškoj sezoni te prvom postolju u Svjetskom kupu. Juniorka Lana Zbašnik ove je sezone odlično odradila utrke održane u Americi, a Leon Nikić je naš junior koji studira na University of Alaska Anchorage gdje je postao dio njihovog skijaškog tima.

Klubovi su u pripremama za skijašku sezonu 2022./2023. registrirali 177 natjecatelja što je bilo blago povećanje u odnosu na prošlu sezonu i što i dalje ima djece koji se žele okušati u ovom zdravom, ali teškom sportu. Nažalost manji je broj dolazio i na sama natjecanja, a što je i iz rezultatskih lista i vidljivo. Zadovoljni smo što smo u natjecateljskom smislu uspjeli skoro u potpunosti održati sva natjecanja predviđena Kalendarom natjecanja u skijaškom trčanju. U skijaškoj sezoni nedostajao nam je samo jedan skijaški vikend kako bismo održali sve utrke predviđene Kalendarom natjecanja, a posebno raduje činjenica što smo unatoč klimatskim promjenama od kojih ne možemo pobjeći uspjeli natjecanja organizirati u mjestima, Delnicama, Ravnoj Gori i nakon mnogo godina u Skradu, na njihovoj novoj stazi u Skračkoj drazi, a ne sva na Vrbovskoj poljani kao u ranijim sezonama. Ipak Vrbovska poljana spasila je kraj sezone i ponovno pokazala da bi bez nje bilo sve upitno. Uspjeli smo na početku sezone u sklopu slovenskih natjecanja održati i naše dvije utrke za Hrvatski pokal ne želeći čekati snijeg kod nas i sa što više utrka u nogama otići na Skiri Trophy. U deset natjecateljskih dana uspjeli smo održati četiri Prvenstva RH, dva FIS, Balkan Children kup natjecanja, sedam utrka za Hrvatski pokal i tri utrke za Prvenstvo PGŽ. Sa sezonom u natjecateljskom i organizacionom smislu moramo biti zadovoljni. Sa snijegom nismo imali problem, a to je najbitnije. Za istaknuti je 25. mjesto Marka Skendera i Petra Perušića na Svjetskom prvenstvu na Planici te 25. mjesto Marka Skendera na Zimskoj univerzijadi. Ponovno i tijekom ove sezone mlađi natjecatelji u organizaciji svojih klubova mogli odlaziti na međunarodna natjecanja s kojih su se redovito vraćali s pokojom medaljom i dobrim rezultatima. Bilo je dobrih rezultata i na Skiri Trophy-ju, No border cup-u i na slovenskim natjecanjima. Generacija mlađih natjecatelja polako raste i stasa i bit će ih potrebno uključivati u rad mlađih reprezentativnih selekcija i početi s njima još kvalitetnije i opsežnije raditi. Mnogi natecatelji iz naših klubova državni su prvaci u svojim kategorijama, ukupni pobjednici Hrvatskog i Cicibanskog pokala te Otvorenih prvenstva županije. Najuspješnjiji klub, uzimajući u obzir sva domaća natjecanja je TSK Ravnogorac dok je SK Goranin drugi. U ukupnom poretku za Hrvatski pokal TSK Ravnogorac je prvi, a SK Goranin drugi. U ukupnom poretku Cicibanskog kupa prvi je TSK Ravnogorac, drugi SK Polet, a treći SK Bjelolasica. Bravo za sve naše natjecatelje i klubove.

SbK “Nine” Klub je imao registrirano 8 natjecatelja pri HSS-u i treniralo se sa novim trenerom Markom Gačićem koji je jedan od najboljih hrvatskih bordera i svjetskih wakeboardera. Trening djece i juniora bio je u zimskim mjesecima na Platku u disciplinama big air i slopestyleu te na Vogelu od 26.- 30.12.2022. godine. Sudjelovali su na natjecanjima na Platku i PRH na Sljemenu ( koje je na kraju bilo poništeno od strane Snowboard odbora HSS-a). Snowboard natjecanje Carnival snowboard session 12- ti po redu na kojem se natjecalo 34 vozača iz Hrvatske, Mađarske, Rusije i Slovenije, a koje je ujedno bilo i OPPGŽ održano na Platku 12.3.2023. godine. Najbolje rezultate postigli su osvajanjem 6. mjesta Marko Gačić u seniorskoj konkurenciji, kod juniorki Luiza Jugo osvanajnje 1. mjesta, kod juniora Niko Žic osvajanjem 5. mjesta i kod dječaka Roko Selihar osvajanjem 4. mjesta. Školski program prošlo je oko 70 polaznika tijekom zime. SbK “Ri-fun” U sezoni 2022/23 po prvi put nakon nekoliko pandemijskih godina mogli su organizirati sve treninge i natjecanja bez ikakvih restrikcija što je bilo olakšavajuće, pogotovo obzirom da su dio priprema i natjecanja zbog nepovoljnih snježnih uvjeta morali organizirati u inozemstvu. Zadovoljni su što se ipak dio treninga uspio odraditi na Platku, iako se snijeg već tradicionalno nije predugo zadržao. Upravo zbog nedostatka snijega organizaciju planiranih 8 FIS natjecanja (u disciplinama Big Air i Slopestyle) su uz pomoć Ski saveza Bosne i Hercegovine organizirali na Bjelašnici. Bili su organizatori i Prvenstva Hrvatske u Slopestyle-u, čiju su lokaciju morali prebaciti u Ravascletto. Od domaćih natjecanja naši predstavnici nastupali su na dva Prvenstva Hrvatske u Ravasclettu (jedina dva organizirana domaća natjecanja u sezoni) u disciplinama BA i SS. Ukupno su imali 11 aktivnih natjecatelja na domaćim natjecanjima koji su ostvarili 22 nastupa, a od toga 10 postolja. Snowboard klub Ri-fun proglašen je ukupnim pobjednikom Snowboard tour-a u sezoni 2022/23. U ukupnom (seniorskom) poretku snowboard toura Luka Ugrina je drugi, a David Sutlović treći. U juniorskoj kategoriji Luka Ugrina je prvi, a Maro Šain treći, dok je u dječjoj kategoriji Rok Šain treći. Luka Ugrina je Prvak Hrvatske u obje discipline u juniorskoj kategoriji. Vezano za međunarodna natjecanja bili su aktivni na Svjetskom kupu i FIS natjecanjima u seniorskoj i dječjoj konkurenciji. Ukupno je na međunarodnim natjecanjima natapalo 9 natjecatelja Snowboard kluba Ri-fun koji su zajedno imali 41 nastup. Lea Jugovac, članica A snowboard reprezentacije je na treningu nakon odrađenog prvog svjetskog kupa u sezoni nažalost ozlijedila lijevo koljeno (parcijalna ruptura MCL i oštećenje ACL) te je ostatak sezone bila izvan natjecanja odrađujući terapije i krajem sezone započevši povratak na snijeg i treninge. Vezano uz naš dječji team–Luka Ugrina i Maro Šain kao članovi dječje reprezentacije i Rok Šain kao pridruženi član reprezentacije bili su aktivni u treninzima kako s klubom tako i s reprezentacijom. Svi su ostvarili značajam napredak i u ljetnim mjesecima već započinju pripreme za sljedeću sezonu. Snowboard klub Ri-fun pripreme i treninge u ljetnim i jesenskim mjesecima odradio je pretežno u Austriji u Scharnitzu i Hintertuxu/Mayrhofenu. Zimi su treninzi djelomično odrađeni na Platku (koliko su snježni uvjeti dozvoljavali). Dio treninga odrađen je opet i na Bjelašnici gdje su i organizirali natjecanja u veljači, a proljetni mjeseci bili su rezervirani za odlazak u Mayrhofen i Hintertux. Nadamo se da će sljedeće sezone snježni uvjeti na Platku dozvoliti provođenje više treninga na Platku, pogotovo kako bi se našim mlađim natjecateljima olakšao boravak na snijegu i usklađivanje školskih obveza, a također bi bilo lijepo i biti u mogućnosti organizirati međunarodno natjecanje na Platku, za što nam trebaju adekvatni snježni uvjeti i zimske temperature kako bi se priprema staze za natjecanje i samo natjecanje mogli odvijati na najvišoj mogućoj razini.

U natjecatelskoj rolerskoj sezoni 2023./2024. godina u 2023. godini održano je ukupno pet PRH, a

tehnički organizatori klubovi iz PGŽ bili su:

– pursuit utrka, Mrkopalj, 8.10.23. SK „Bjelolasica

– kružna utrka, Delnice, 14.10.23. SK „Goranin“

– sprint, Ravna Gora, 1.10.23. TSK „Ravnogorac“ i

– brdo, Platak, 17.9.23. TSK „Rijeka-Čavle“

Održano je ukupno sedam natjecanja za Ljetni i cicibanski kup od kojih su pet bili tehnički organizatori

klubovi iz PGŽ i to:

– pursuit utrka, Mrkopalj, 8.10.23. SK „Bjelolasica“

– sprint, R.Gora, 1.10.23. TSK „Ravnogorac“

– kružna utrka, Delnice, 14.10.23. SK „Goranin“

– brdo, Platak, 17.9.23. TSK „Rijeka-Čavle“ i

– sprint, Skrad, 9.9.23. SK „Polet“

Održano je i četiri natjecanja za Otvoreno prvenstvo PGŽ i to:

– pursuit utrka, Mrkopalj, 8.10.23. SK „Bjelolasica“

– kružna utrka, Delnice, 14.10.23. SK „Goranin“

– brdo, Platak, 17.9.23. TSK „Rijeka-Čavle“ i

– sprint, Skrad, 9.9.23. SK „Polet“

U ukupnom poretku klubova najbolji je bio TSK „Ravnogorac“ s osvojenih 2300 boda, drugi je SK

„Sljeme“ s osvojenih 1958 bodova, a treći SK „Goranin“ s osvojenih 1792 boda.

Ovim najuspješnijim klubovima dodijeljeni su pehari.

Također su organizirana dva međunarodna FIS natjecanja u Ravnoj Gori u tehničkoj organizaciji TSK

„Ravnogorac“ i po prvi puta u Delnicama u tehničkoj odranizaciji SK „Goranin“ i to:

– muški sprint, R.Gora, 21.10.23. – muški U 14 sprint, R.Gora, 1.10.23.

– žene sprint, R.Gora, 1.10.23. – žene U 14 sprint, R.Gora, 1.10.23.

– muški kružna, Delnice, 14.10.23. – muški U 14 kružna, Delnice, 14.10.23.

– žene kružna, Delnice, 14.10.23. – žene U 14 kružna, Delnice, 14.10.23.

muški U 12 kružna, Delnice, 14.10.23.

žene U 12 kružna, Delnice, 14.10.23.

POVIJEST SKIJAŠKOG SAVEZA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Organiziranjem lokalnih jedinica samouprave i stvaranje Županija, a na temelju Statuta Hrvatskog skijaškog saveza, te suglasnosti klubova, inicijativni odbor, osnovan počekom 1994. godine, (što je zanimljivo na sjednici Nordijske komisije HSS) u sastavu: Anton Arh, Ivica Kovačević, Darko Štimac, Žarko Despot, Tomislav Svetličić i Kuzma Popović, pripremili su i održali Osnivačku skupštinu Skijaškog saveza Primorsko-goranske županije. Održana je u Delnicama 30. lipnja 1994. godine. Podršku osnivanja i Skupštinu činili su predstavnici klubova Goranin (Delnice), Rijeka (Rijeka), Platak (Rijeka), Rijeka-Čavle (Čavle), Bjelolasica (Mrkopalj), Rudnik (Tršče), Budućnost (Brod Moravice), Ravnogorac- Radin (Ravna Gora), Silver (Rijeka), Lovnik (Vrbovsko), Kupjak (Kupjak) i Polet (Skrad). Izvršni odbor od 1994. do 1998. godine činili su: Anton Zlatko Rački, predsjednik, Zvonimir Vrebac i Josip Horvat dopredsjednici, Anton Arh, Žarko Despot, Berislav Antić i Zdenko Holenko, dok su stalnu Skupštinu činili: Milan Tumara (Rijeka), Zoran Sobol (Platak), Berislav Antić (Rijeka-Čavle), Dragutin Crnić (Bjelolasica), Anton Arh (Rudnik), Zdenko Holenko (Goranin), Zlatko Antić (Budućnost), Tomislav Svetličić (Ravnogorac-Radin), i Alfio Antonaz (Sliver). Izvršni odbor 1998. do 2002. godine činili su: Tomo Vuković predsjednik, Anton Rački i Robert Abramović dopredsjednici, Nenad Vidmar (zamjena Marijan Petrović), Žarko Despot, Mladen Jakovac i Mirko Radetić (zamjena Milo Bukvić). Stalni sastav Skupštine činili su: Anton Arh (Rudnik), Milorad Kuzmanović (Budućnost), Robert Abramović (Goranin), Boris Juričić (Pahuljica Rijeka), Ferdinand Petrović (Bjelolasica), Zoran Sobol (Platak), Živko Šupak (Rijeka-Čavle) , Milan Tumara (Rijeka) i Nenad Vidmar (Ravnogorac). U odnosu na prethodno razdoblje osnovan je 2002. godine novi klub Pahuljica Rijeka, dok su iz članstva zbog neaktivnosti izašli SK Kupjak Kupjak, SK Lovnik Vrbovsko i SK Pahuljica Rijeka 2006. godine, tako da sada SSPGŽ ima ukupno 11 članica sa BK Gorski kotar Mrkopalj. Izvršni odbor 2002. do 2006. čine: Tomislav Svetličić predsjednik, Vitomir Zbašnik i Denis Štimac, dopredsjednici, Febo Marinelli, Marijan Petrović, Tomo Vuković i Anton Rački. Članovi Skupštine su: Vitomir Zbašnik i Marijan Malnar (Rudnik), Igor Ferk (zamjena Nebojša Trošelj) i Tomislav Furlan (Kvarner 2001), Renato Podobnik, Tomislav Svetličić (Ravnogorac), Živko Šupak, Melita Savić (Rijeka-Čavle), Marijan Petrović, Mario Fak (Bjelolasica), Milan Tumara, Leo Blažević (Rijeka), Zlatko Brajdić, Tomo Vuković (Budućnost), Denis Štimac, Robert Abramović (zamjena Marina Majnarić (Goranin), Alfio Antonaz, Aleksandar Stošić (Silver), dok Platak nije imenovao članove Skupštine. Oformili su se i učlanili novi klubovi iz alpskog skijanja i to Kvarner 2001 iz Rijeke i 204. godine iz biatlona BK Gorski kotar Mrkopalj, a koji je i zbog neaktivnosti izbačen je iz članstva 2026. godine, kao i SK Silver Rijeka, tako da je u članstvu ostao isti broj od 10 članica. Izvršni odbor 2006.-2010. činili su: Tomislav Svetličić predsjednik, Febo Marinelli i Febo Marinelli i Denis Štimac dopredsjednici, Miodrag Toskić, Adrijano Grgurić, Marijan Petrović i Miroslav Štefančić članovi. Sastav Skupštine su činili: Leon Štimac i Dražen Abramović (Rudnik Tršće), Miodrag Toskić i Hrvoje Barić (Nine Rijeka), Renato Podobnik i Marija Ivančić (Ravnogorac R. Gora), Darko Malinarić i Rajna Broznić (Rijeka-Čavle Čavle), Marijan Petrović i Mario Fak (Bjelolasica Mrkopalj), Milan Tumara i Febo Marinelli (Rijeka Rijeka), Radovan Rajnović i Miroslav Štefančić (Budućnost Brod Moravice), Denis Štimac i Goran Pernjak (Goranin Delnice), Mario Blašković i Adrijano Grgurić (Mrkopalj Mrkopalj), Nebojša Trošelj i Tomislav Furlan (Kvarner 2001 Rijeka). U Nadzornom odboru bili su: Anton Rački predsjednik, Rajna Broznić i Nebojša Trošelj članovi. U ovom mandatnom razdoblju novi članovi-klubovi SSPGŽ su postali SBK Nine Rijeka i SK Mrkopalj Mrkopalj, tako da je u Savez učlanjeno 12 klubova, dva više nego prijašnje mandatno razdoblje.

Izvršni odbor 2010.-2014. činili su: Febo Marinelli predsjednik, Denis Štimac i Anton Arh dopredsjednici, Miodrag Toskić, Adrijano Grgurič, Marijan Petrović i Renato Podobnik članovi. Članovi Skupštine bili su: Anton Arh i Branko Ožbolt (Rudnik Tršće), Igor Vukelić i Mladen Bezjak (Kvarner 01 Rijeka), Damir Jurčević (zamjena Aldo Jerbić) i Renato Podobnik (Ravnogorac“ Ravna Gora), Darko Malinarić (zamjena Anton Markovčić i Esmeralda Moro-Mihelčić (Rijeka-Čavle Čavle), Mario Fak i Ferdinand Petrović (Bjelolasica Mrkopalj), Goran Zbašnik i Nenad Fućak (zamjena Robert Orlović (Rijeka Rijeka), Elvija Macut-Burić i Dolores Kožica (zamjena Robert Burić) (Budućnost Brod Moravice), Pavle Kruljac (zamjene Denis Štimac i Ivan Rački) i Dragan Naglić (zamjena Maja Kezele) (Goranin Delnice), Miodrag Toskić i Darko Petković (Nine Rijeka), Adrijano Grgurić i Zlatko Rački (Mrkopalj Mrkopalj), Robert Cindrić (zamjena Duško Zatezalo) i Matija Rački (Polet Skrad), Kristijan Tomiša i Slobodan Babić (Grobničan Čavle), Ivica Grenko i Mario Blašković (zamjena Goran Bukovac) (Delnice Delnice), Darko Bilen (zamjena Jovica Mitrović i Gregor Manzin) i Duško Bastijančić (Ri-fun Rijeka). Nadzorni odbor bili su: Tomislacv Svetličić predsjednik, Rajna Broznić i Zlatko Maravić članovi. Iz članstva je zbog neaktivnosti izbrisan SK Platak Rijeka, a novi članovi su postali iz skijaškog trčanja SK Polet Skrad i SK Grobničan, iz akpskog skijanja SK Delnice Delnice i iz snowboarda SBK Ri-fun Rijeka, tako da je u SSPGŽ na kraju ovog mandata bilo učlanjeno ukupno 14 članica, tri više nego u prethodnom mandatnom razdoblju. Izvršni odbor 2014.-2018. činili su: Denis Štimac predsjednik, Febo Marinelli i Renato Podobnik dopredsjednici, Miodrag Toskić, Branko Ožbolt, Marijan Petrović i Renata Brajdić. Članovi Skupštine bili su: Mario Fak i Ferdinand Petrović (Bjelolasica Mrkopalj), Elvija Macut-Burić i Renata Brajdić (Budućnost Brod Moravice), Pavle Kruljac i Dragan Naglić (Goranin Delnice), Robert Cindrić i Matija Rački (Polet Skrad), Goran Zbašnik i Nenad Fućak (Rijeka Rijeka), Damir Jurčević i Marko Stepić (Ravnogorac Ravna Gora), Igor Legac i Duško Bastijančić (Ri-fun“ Rijeka), Rajna Broznić i Esmeralda Moro-Mihelčić Rijeka- Čavle Čavle). Nadzorni odbor činili su: Tomislav Svetličić predsjednik, Darko Malinarić i Duško Zatezalo članovi. Zbog svog zahtjeva iz članstva se ispisao SK Mrkopalj Mrkopalj, dok su zbog neaktivnosti iz članstva SSPGŽ izbrisani SK Grobničan Čavle i SK Delnice, a osnovao se i primljen je u članstvo SK Skiguru iz Kostrene, tako da je članstvo SSPGŽ smanjeno na ukupno 12 članica- klubova. Izvršni odbor 2018.-2022. godine bio je u sastavu: Denis Štimac predsjednik, Febo Marinelli i Damir Jurčević dopredsjednici, Miodrag Toskić, Branko Ožbolt, Marijan Petrović i Darko Malinarić članovi. Skupština je bila u sastavu: Zlatko Barićevac i Ferdinand Petrović (Bjelolasica Mrkopalj), Dolores Kožica i Leon Kožica (Budućnost Brod Moravice), Mario Štimac i Dragan Naglić (Goranin” Delnice), Goran Naglić i Draženko Žagar (Polet Skrad), Marin Miculinić i Tomislav Ugrin (Rijeka Rijeka), Gordana Juretić-Perušić i Barbara Hladika (Rijeka-Čavle Čavle), Danko Grgurić i Marko Stepić (Ravnogorac Ravna Gora) i Igor Legac i Darko Bilen (Ri-fun“ Rijeka). Nadzorni odbor činili su: Rajna Broznić predsjednica, Darko Malinarić i Duško Zatezalo. U ovom mandatnom razdoblju nitko nije učlanjen od klubova, dok je iz članstva zbog neaktivnosti izbrisan SK Kvarner 2001 Rijeka, tako da je ostao u čanstvu 11 klubova, jedan manje nego u prošlom mandatu. Izvršni odbor 2022.-2026. čine: Denis Štimac predsjednik, Damir Jurčević i Leo Blaževič dopredsjednici, Miodrag Toskić, Marijan Petrović, Dragan Naglić i Goran Naglić. Članovi Skupštine su: Zlatko Barićevac i Ferdinand Petrović (Bjelolasica Mrkopalj), Ivana Legović i Dolores Kožica (Budućnost Brod Moravice), Mario Štimac i Josip Gašparac (Goranin Delnice), Vjekoslav Pintar i Renato Jurković (Polet Skrad), Tomislav Šepić i Tomislav Ugrin (RijekaRijeka), Ranko Perušić (zamjena Romana Peršić-Bukmir) i Gordana Juretić-Perušić (zamjena Esmeralda Moro) (Rijeka-Čavle Čavle), Branko Liker i Antonija Podobnik (Ravnogorac Ravna Gora) i Igor Legac i Darko Bilen (Ri-fun Rijeka). Članovi Nadzornog odbora su: Rajna Broznić predsjednik, Željko Kanjer i Darko Malinarić. Od samog osnivanja Saveza pa sve do danas dužnost tajnika najprije kao vršitelj dužnosti, a kasnije i profesionalno obavlja Darko Štimac. Sjedište Saveza je od samog osnivanja do 2018. godine bilo u Delnicama, Šetalište I.G.Kovačića 6 , a tada se preselilo na drugu lokaciju u Radnički dom također u Delnice, Školska ulica kbr. 24.

30

Godina

8

Punopravnih članica

TIJELA SSPGŽ

Izvršni odbor

Denis Štimac, predsjednik

Damir Jurčević, dopredsjednik

Leo Blažević, dopredsjednik

Miodrag Toskić, član

Marijan Petrović, član

Dragan Naglić, član

Goran Naglić, član

Tajnik

Darko Štimac

Počasni predsjednik

Anton Rački, predsjednik

Nadzorni odbor

Rajna Broznić

Željko Kanjer

Darko Malinarić

Skupština

Zlatko Barićevac i Ferdinand Petrović (Bjelolasica Mrkopalj),

Ivana Legović i Dolores Kožica (Budućnost Brod Moravice),

Mario Štimac i Josip Gašparac (Goranin Delnice),

Vjekoslav Pintar i Renato Jurković (Polet Skrad),

Tomislav Šepić i Tomislav Ugrin (Rijeka Rijeka),

Ranko Perušić (zamjena Romana Peršić-Bukmir) i Gordana Juretić-Perušić (zamjena

Esmeralda Moro) (Rijeka-Čavle Čavle),

Branko Liker i Antonija Podobnik (Ravnogorac Ravna Gora) i

Igor Legac i Darko Bilen (Ri-fun Rijeka).

Adresar i rukovodstva klubova

Adresa: 51315 MRKOPALJ, Stari kraj 3

Predsjednik: Marijan Petrović +385 98 447 763

Tajnik: Željko Kanjer +385 98 751 645

Email: sd.bjelolasica@gmail.com

Adresa: 51312 BROD MORAVICE I.G.Kovačića 2

Predsjednik: Ivana Legović +385 98 924 00 82

Dopredsjednik: Ana Golik Petrinić +385 92 214 77 55

Tajnik: Dolores Kožica+385 95 902 79 11

Email: tsk.buducnost@gmail.com

Adresa: 51300 DELNICE Ante Starčevića  5

Predsjednik: Dragan Naglić +385 92 266 20 17

Dopredsjednik: Mario Štimac +385 98 447 907

Tajnik: Slađana Živanović +385 91 190 94 87

Email: skijaskiklubgoranin@gmail.com

Adresa: 51000 RIJEKA Škurinjskih žrtava 18

Predsjednik: Miodrag Toskić +385 91 782 04 10

Tajnik: Irena Hodak

Email: info@snowboard-nine.hr

Adresa: 51311 SKRAD J.Blaževića-Blaža 8

Predsjednik: Goran Naglić +385 98 887 297 

Tajnik: Vjekoslav Pintar +385 98 522 400

Email: polet.skrad@gmail.com

Adresa: 51314 RAVNA GORA I.G.Kovačića 176

Predsjednik: Branko Liker +385 98 887 285

Dopredsjednik: Marko Stepić +385 98 951 77 86

Tajnik: Antonija Podobnik +385 99 873 58 12

Email: tsk.ravnogorac@gmail.com

Adresa: 51000 RIJEKA Zagrebačka 6

Predsjednik: Igor Legac +385 91 555 59 76

Tajnik: Darko Bilen +385 95 399 20 99

Email: igorlegac@gmail.com     bilen.rifun@gmail.com

Adresa: 51000 RIJEKA, Vodovodna 13 b

Predsjednik: Davor Štimac +385 91 501 93 32

Tajnik: Leo Blažević +385 98 259 808

Email: info@ski-rijeka.hr

Skijaški savez PGŽ

Školska 24, 51300 Delnice
OIB: 14194512618
Telefon: 051/812-412  Fax: 051/812-412

E-mail:
WEB: www.ski-pgz.hr

© All rights reserved Skijaški savez Primorsko-goranske županije

Made with <3 it-Kol